Ons aanbod

Workshops

  • Praten met kinderen
  • Ouders in hun nieuwe rol

Deze workshops worden in samenspraak met de opdrachtgever ingevuld. Bijvoorbeeld binnen het volgende kader:

Korte theoretische informatie (vooraf of achteraf wordt een reader aangeboden).
Oefeningen aan de hand van diverse casussen (met eigen inbreng).
Plenaire terugkoppeling met ruimte voor vragen en uitwisselen van ervaringen.
(Beide workshops worden voor advocaten geaccrediteerd met punten (vaardigheden) door de vFAS; ook voor het SKJ register worden de workshops geaccrediteerd.)

Begeleiding bij intervisie

In overleg wordt het onderwerp en de methodiek bepaald en uitgewerkt.

Consultatie en advies

Bij ingewikkelde zaken/casussen kunnen wij worden geconsulteerd.

In company trainingen

In overleg worden trainingen aangeboden op locatie.

Onze doelgroep betreft alle professionals die werken met ouders en kinderen in complexe situaties. Bijvoorbeeld: Advocaten, rechters, huisartsen, politie, jeugdhulpverleners, docenten, wijkteams, studenten, jeugdbeschermers.
Alle prijzen in overleg. Voor meer informatie neem contact op.